Read Czerwona księga. Stalin i Żydzi by Arno Lustiger Online

czerwona-ksiga-stalin-i-ydzi

Rozległa panorama dziejów rosyjskich Żydów i polityki stosowanej wobec nich od początku XIX wieku po czasy pierestrojki. Najwięcej miejsca autor poświęcił czasom komunizmu, a zwłaszcza rządom Stalina i jego narastającej stopniowo od 1935 roku antyżydowskiej fobii, która określała sowiecką politykę wobec Żydów. Na tym tle pojawiają się niezmiernie interesujące, nieznane dotRozległa panorama dziejów rosyjskich Żydów i polityki stosowanej wobec nich od początku XIX wieku po czasy pierestrojki. Najwięcej miejsca autor poświęcił czasom komunizmu, a zwłaszcza rządom Stalina i jego narastającej stopniowo od 1935 roku antyżydowskiej fobii, która określała sowiecką politykę wobec Żydów. Na tym tle pojawiają się niezmiernie interesujące, nieznane dotychczas szczegóły działalności Żydowskiego Komitetu Antyfaszystowskiego, a także historia walk ruchu komunistycznego z syjonizmem, kulisy procesów żydowskich działaczy komunistycznych, m.in Rudolfa Slansky'ego....

Title : Czerwona księga. Stalin i Żydzi
Author :
Rating :
ISBN : 8374140283
Format Type : Hardcover
Number of Pages : 538 Pages
Status : Available For Download
Last checked : 21 Minutes ago!

Czerwona księga. Stalin i Żydzi Reviews

  • Anna
    2019-04-01 01:56

    Książka rzeczywiście panoramiczna przedstawia dzieje Żydów w Rosji. Autor przedstawił też skrótowo historię Żydów przed powstaniem Rosji Radzieckiej (od Rewolucji Październikowej z 1917 r. do konstytucji z 30 grudnia 1922 r.) i ZSRR (od konstytucji z 30 grudnia 1922 r. do "układu białowieskiego" z 8 grudnia i dymisji ostatniego prezydenta ZSRR Michaiła Gorbaczowa 25 grudnia 1991 r.). Książka dla zainteresowanych historią Żydów w Rosji pierwszej połowy XX w. nie mających wielkich zapędów naukowych .