Read Udaranje televizora by Vladimir Tasić Online

udaranje-televizora

Tasić u novim esejima promišlja, nastavljajući liniju započetu u Njuškačima jabuka, osnovne ambleme savremene kulture, od Pinčona, aktualnih kulturnih obrazaca do poplave teorija haosa. Sa ironijskom distancom prema aktivizmu savremenog sveta, koji ubrzano napušta stare paradigme, ili, navodno, uspostavlja multikulturalnu otvorenost, ili na nov način tumači istoriju, TasićTasić u novim esejima promišlja, nastavljajući liniju započetu u Njuškačima jabuka, osnovne ambleme savremene kulture, od Pinčona, aktualnih kulturnih obrazaca do poplave teorija haosa. Sa ironijskom distancom prema aktivizmu savremenog sveta, koji ubrzano napušta stare paradigme, ili, navodno, uspostavlja multikulturalnu otvorenost, ili na nov način tumači istoriju, Tasić dekonstruiše pomenute zahvate koji ne haju za razloge argumentacije, već se u duhu simulacije oslanjaju na znakove moći i dominacije. Poput Ransijera koji razbija mitove ideologa velike istorije, koji u svemu vide plan, Tasić razobličava igre visoke neodređenosti koje sugeririšu, u duhu reklame, da više govore nego što to zaista čine. Tasićev esejizam osvaja kritičkom lucidnošću kao inspirativna lektira o novim mitovima i iluzijama postmodernog sveta.http://www.blic.rs/intervju.php?id=514...

Title : Udaranje televizora
Author :
Rating :
ISBN : 9788686761354
Format Type : Other Book
Number of Pages : 142 Pages
Status : Available For Download
Last checked : 21 Minutes ago!

Udaranje televizora Reviews