Read Modern Mahrem by Nilüfer Göle Online

modern-mahrem

Modernliği, ekonomik gelişme, siyasal iktidar biçimleri, kentleşme gibi sosyo-politik olgularla algılamaya alışkınız. Türk deneyimi ise modernizmin özel yaşamlar, mahrem alan üzerindeki dönüştürücü gücünü göstermesi bakımından emsalsizdir. Bu bağlamda Modern Mahrem Türk modernleşmesi tarihine, mahrem cephesinden bakmaktadır. Bu kitaptaki alternatif okuma, modernizm ve kadıModernliği, ekonomik gelişme, siyasal iktidar biçimleri, kentleşme gibi sosyo-politik olgularla algılamaya alışkınız. Türk deneyimi ise modernizmin özel yaşamlar, mahrem alan üzerindeki dönüştürücü gücünü göstermesi bakımından emsalsizdir. Bu bağlamda Modern Mahrem Türk modernleşmesi tarihine, mahrem cephesinden bakmaktadır. Bu kitaptaki alternatif okuma, modernizm ve kadın-erkek ilişkileri arasındaki "kara kıtayı" gün ışığına çıkarmayı amaçlamaktadır. – Nilüfer Göle...

Title : Modern Mahrem
Author :
Rating :
ISBN : 9789753421942
Format Type : Paperback
Number of Pages : 189 Pages
Status : Available For Download
Last checked : 21 Minutes ago!

Modern Mahrem Reviews

 • Alp Eren Topal
  2019-04-01 22:38

  Although it has been published 15 years ago this book still remains the most comprehensive and balanced scholarly account of the veiling issue plus the past and present of the gender issue in Turkey.Göle makes explicit her theoretical and methodological choices. She is talking from within the hermeneutical paradigm; she is not trying to causally explain the emergence of veiling as a phenomenon, rather she is attempting to understand the meaning of the veil for different actors involved. Her main argument is that veiling stands at the crossing of both civilization and nation building project of the Westernizer elites and the Islamist challenge. It is the claims of both camps on the woman body that puts veiling young women at the stage. Göle is also touching upon the shifting understandings of public and private since the Tanzimat era. No better account have been published on veiling after this book and most of them just repeated what Göle had said here. I thinks it is a classic and a must read for students of Turkish society and politics.

 • Alp Arslan
  2019-04-05 04:52

  Nilüfer Göle Modern Mahrem'de örtünmenin romanını anlatıyor gibi. Bunu hem çalışmadaki tarihselliğin bir nevi olay örgüsü algısı oluşturmasından hem de Göle'nin anlatımının bilimsel yayınlarda pek aşina olmadığımız akıcılıkta olmasından dolayı söylüyorum.Modern Mahrem üç kısımdan oluşuyor (giriş ve sonuç bölümleri haricinde) fakat kitabın hayli uzun da bir önsözü mevcut. Kadına bakışta Doğu-Batı karşıtlığını kısaca özetleyen Giriş bölümünün ardından ilk kısım olan "Batılılaşma'nın Mihenk Taşı: Kadın"da Tanzimat'tan Cumhuriyet'e kadar geçen sürede batılılaşma ve kadın ilişkisi irdeleniyor. Batılılaşma hareketinin öncülerinin kadına bakışını, kadının toplumsallaşması hususudan yaşanan çatışmaları, Doğu-Batı arasında sıkışmış bir ülkenin aydınlarının görünürlük-gizlilik ikileminde yaşadığı gerilimi okuyabiliyoruz. İkinci kısım "Medeniyet Projesi: Kemalizm" bilhassa erken Cumhuriyet dönemi olmak üzere 1980'lere kadar kadının toplumdaki konumunu inceliyor. Kemalizm'in kadına biçtiği bir yandan özgürleştirici fakat diğer yandan cinsiyetsizleştirici rolü pek çeşitli örnekler ve detaylı analizlerle görebiliyoruz. Kitabın son kısmı olan "İslamcılaşma'nın Simgesi: Örtünme"de ise 1980'lerden sonra görünür hale gelen türban meselesi ele alınıyor. Özellikle üniversitelerde karşılaşılan türban serbestisi dileklerinin toplumsal ve siyasal boyutları, talep sahipleriyle yapılan görüşmeler ve kuramsal yorumlar ile iç içe sunuluyor. Bu kısım bir anlamda ilk iki kısımda sunulan kuramsal ve tarihi temelin üzerine inşa edilen saha analizini içeriyor.Modern Mahrem'in hayli özgün ve çığır açıcı bir çalışma olduğu su götürmez. Ne var ki, üniversitelerde türban yasağının kalktığı 1990'ların başında yazılmış olması dolayısıyla türbanın tekrar yasaklandığı 90'ların sonları ve AKP iktidarıyla iyice ilginçleşmeye başlayan 2000'li yıllar hakkında yapılabilecek yorumlar okuyuculara kalıyor. Bunu bir eksiklik olarak addetmek, kitabın yeni baskılarında yazarın belki son kısma eklemeler yapmasını ya da yeni bir kısım yazmasını beklemek mümkün mü? Emin değilim. Zira Göle sunduğu tarihi ve teorik altyapı ile Türkiye'de örtünme meselesine dair analizlerini öylesine iyi aktarıyor ki okuyucuya bu yeni dönem gelişmelerini yorumlamada bir hayli kolaylık sağlıyor.

 • Bob Newman
  2019-04-07 00:50

  veil's role in modern TurkeyNot wishing to beat around the bush, I will immediately say that this is a very intelligent book, but densely written and not so clear to a person not steeped in sociological lingo. Since the end of the Ottoman Empire in 1923, "the course of Turkish modernization redefined central social values and even the concept of 'human' in light of the influences of Western civilization." (p.132) Turkey, inescapably on a path to change, could choose between Western, Kemalist, and Islamist ideas. The leaders under the influence of Mustafa Kemal Atatürk chose the first. They advocated above all a change for Turkish women; they should emerge from home and seclusion to take a wider role in society, to cast aside the veil and become "modern". Western culture became the ideal. The Turkish elite indulged in Western styles, beliefs, ideas, and expectations to the max. The rest of society was left behind and scorned by the elite as backward. Kemalist ideas---rather subsidiary to Western ones---also sometimes involved a kind of anachronistic nationalism harking back to some mythical Central Asian past when women and men were equal. There is no proof of this, but it was a potent idea. People in the West may see Islamists as traditionalists, as reactionaries, or---nowadays---terrorists. But this, as Göle states so well, is far from accurate. The Islamist movement in Turkey is a vehicle for upwardly mobile, urban, educated people who reject the need to ape the West and wish to establish a more local, more appropriate identity for their culture. Within this framework many women have taken the veil as a symbol of their allegiance to this idea. Of course, there are still elements of male domination within that, elements which tend to confine women as in the past, as the author says. So, in a way, the veil brings to mind the dark side of modernization in Turkey because aping the West in all things never allowed for modern Muslim social actors. Göle writes a lot about how the three philosophical tendencies view women's liberation, their relationship to work and family, and to their own bodies. They differ among themselves significantly.. Dealing with the subject of veils, then, brings up a lot of paradox and contradiction. It also begs the question as to whether Turkey belongs in Europe. Not being an expert on Islam, on feminism, or on Turkey, though I have read a lot about that country and been there several times, I will not venture to say if the author is "right". Her opinions are extremely interesting however and she is no doubt well-read. If you undertake to read this book, be ready for some pretty heavy going. It's not easy, but I think you can acquire a much more sophisticated substitute for the junk we get in the news. The title could have been a lot more illustrative, one hardly knows what it means until finishing the whole book !

 • Erkan Saka
  2019-04-04 03:56

  When it was published in 1990s, it was a breakthrough in studies on Islamic movements in Turkey. Inspired by postcolonial literature and postmodern approaches to modernity, a radically new thinking of Islamists... However, in retrospect, it might have served for building legitimacy for the current autocratic rule...

 • Fatma
  2019-04-13 05:37

  This is a outstanding analysis- me thinks. And as a Turkish woman with a veil I do disagree to my hijabi sisters; Nilüfer Göle outlines the movements in Turkey and the impact on society whereas she never judges about whether a woman should or should not wear a hijab.This is a 'unusally' uninsulting piece of scientific research- not turkish pattern-likely written.

 • Femina Sagita Borualogo
  2019-04-13 04:50

  Gole teached me how to subject Veil into gender study in 2000, as my early years in learning gender study. However I disagree in lot of issues that Gole wrote. Such as Gole wrote that veil is an easy answer of moneter crisis in "Third World."