Read رنگ‌های رفته‌ی دنيا by گروس عبدالملکیان Garous Abdolmalekian Online

رنگ‌های رفته‌ی دنيا

YouTube Nov , Get YouTube without the ads YouTube Oct , . Omed Abdullah basem basim basem Audio Preview remove circle Share or Embed This Item EMBED EMBED for wordpress hosted blogs and archive item description tags Want Advanced embedding details, examples, and Radeon Instinct MI GPU AMD Radeon Instinct MI Wikipedia minuscule is a Latin alphabet grapheme, a ligature of o and e.In medieval and early modern Latin, it was used to represent the Greek diphthong and in a few non Greek words, usages that continue in English and French In French, it is also used in some non learned words, representing then mid front rounded vowel sounds, rather than sounding the same as or , those being its whc.unesco UNESCO World Heritage Centre

...

Title : رنگ‌های رفته‌ی دنيا
Author :
Rating :
ISBN : 9789648433119
Format Type : Paperback
Number of Pages : 83 Pages
Status : Available For Download
Last checked : 21 Minutes ago!

رنگ‌های رفته‌ی دنيا Reviews

 • Maryam Muhammadi
  2019-04-05 15:01

  فرصتی نمانده استبیا همدیگر را بغل کنیمفردایا من تو را می کشمیا تو چاقو را در آب خواهی شستهمین چند سطردنیا به همین چند سطر رسیده استبه اینکه انسان کوچک بماند بهتر استبه دنیا نیاید بهتر استاصلا این فیلم را به عقب برگردانآنقدر که پالتوی پوست پشت ویترینپلنگی شودکه می دود در دشت های دورآنقدر که عصاهاپیاده به جنگل برگردندو پرندگان دوباره بر زمین...زمین... نه!به عقب تر برگردبگذار خدادوباره دست هایش را بشویددر آینه بنگردشایدتصمیم دیگری گرفت

 • Saman Kashi
  2019-04-20 20:01

  درست مثل فنجان قهوهکه ته می‌کشدپنجرهکم کم از تصویر توتهی می‌شودحالامن مانده‌ام وپنجره‌ای خالی وفنجان قهوه‌ایکه از حرف‌های نگفتهپشیمان است

 • HM
  2019-04-18 16:00

  این دومین کتاب شعر گروس عبدالملکیان است که در آن گروس بیشتر ذائقه ی خواننده ی این روزهای شعر فارسی را فهمیده و به آن پاسخ می دهدمورچهمن مرده ام و این را فقط من می دانم و تو توکه چای را تنها در استکان خودت می ریزیخسته تر از آنم که بنشینمبه خیابان می رومبا دوستانم دست می دهمانگار هیچ اتفاقی نیافتاده است گیرم کلید را در قفل در چرخاندیدلت باز نخواهد شدمی دانممن مرده امو این را فقط من می دانم و توکه دیگر روزنامه را با صدای بلند نمی خوانینمی خوانی واین سکوت مرا دیوانه کرده استآن قدر که گاهی دلم می خواهدمورچه ای شومتا در گلوی نی لبکی خانه بسازمو باد نت ها را به خانه ام بیاوردیا مرا از سیاهی سنگفرش خیابان برداردبگذارد روی پیراهن سفید توکه می دانمباز هم مرا پرت می کنیلا به لای همین سطرهالا به لای همین روزهااین روزهادر خواب هایم تصویری استکه مرا می ترساندتصویری از ریسمان آویخته از سقفمردی آویخته از ریسمانپشت به منو این را فقط من می دانم و منکه می ترسم برش گردانم----------------------------------شعر خوبی است مخاطب انبوه را جذب می کند ، هم شعر تغزلی را با تخیلی مدرن درون اشیاء برده و هم طنز و تصویر دارد و هم دلتنگی رابطه انسان روزگار ما را با خود و معشوقه اش نشان می دهد و هم چیزهای لازم دیگر ولی برای من اینها کافی نیست و سیرابم نمی کند. اما همین که توانسته لذت شعر خواندن را میان توده مردم آورد، قابل احترام و تحسین است

 • Haman
  2019-04-13 20:12

  ه شانه ام زدی که تنهایی ام را تکانده باشیبه چه دل خوش کرده ای ؟!تکاندن برف از شانه های آدم برفی ؟

 • Sahar
  2019-04-18 19:10

  بازگشته اند دردهای قدیمی تصویرهای تاریک از من در آینه از من در خواب ها.این بار می خواهم تکه تکه تکه کنم خود را تا دوباره دست کسی شاید.... نه ! این پازل را هزار بار هم که بچینی همان می شود

 • Sama
  2019-04-22 19:09

  نامت را در پرانتزی می نویسم که آن را برای همیشه خواهم بستسالها بعدچون دری قدیمی بازش می کنندزن بر دریچه خیره مانده و مرد آرام دور می شود

 • ZaRi
  2019-04-19 17:21

  در بهشت گاهیدر جهنم همیشهبه خدا میرسی***من از تو پنجرهتو از من پله ساخته ایو روبرویت که می ایستملبخند که نهغمی غریب بر لبانت به دنیا می آید

 • Ahmad Sharabiani
  2019-03-30 13:53

  به شانه ام زده ای، که تنهاییم را تکانده باشی .... به چه دل خوش کرده ای؟ !...تکاندن برف از شانه های آدم برفیThe faded colours of the world, ‭‭‎Garoos Abdolmalekianعنوان: رنگهای رفته ی دنیا - مجموعه شعر؛ مشخصات نشر: تهران، آهنگ دیگر؛ 1383، شابک: چاپ پنجم: 9789648433111؛ موضوع: شعر فارسی قرن 14 خورشیدی قرن 21 م

 • Roozbeh
  2019-04-25 13:21

  دوستش دارمنه به خاطر آن که رهبرم بودهنه به خاطر آن که شاهتنها به خاطر آن که همیشهدر لحظه‌های من و توروی تمام قلیان‌ها نشستهناصرالدین شاه

 • Zahra
  2019-04-26 16:17

  بلیط قطار را پاره می‌کنم / و با آخرین گله‌ی گوزن‌ها / به خانه برمی‌گردم

 • Alii
  2019-04-12 11:53

  کدام پلدر کجای جهانشکسته استکه هیچ‌کس به خانه‌اش نمی‌رسد

 • Pouria Roshani
  2019-04-10 13:53

  رنگ های رفته ی دنیا و گزیده ای از پرنده ی پنهان (مجموعه شعر)/ گروس عبدالملکیان/ نشر چشمه/ چاپ دوم/ 106 صفحه/ تاریخ اتمام کتاب: پنج شنبه 6 مهر 1396سومین کتابی است که از گروس میخوانم. سبک شعرهایش مثل دو کتاب قبلی است. موضوع شعرها بیشتر احساسی و مربوط به روابط انسانی است. اکثر شعرها ها غم و جنونی دارند که در دو کتاب قبلی اش هم بود. ارزش وقت گذاشتن و خواندن را داشت. در کل از نظر من کتاب شعر متوسطی بود ولی چند شعر خوب داشت.پوریا روشنی

 • Fatishaah
  2019-04-11 12:10

  دلسرد چین‌های چروکیدهٔ چهره‌ام نباشدلسرد لبخندهای نارنجیپاییز که دیگر پیر شدن ندارد!درختی قدیمی‌امآن‌قدر قدیمیکه فراموش کرده‌امروزی سیب زاییده‌ام یا گلابی؟با آرزوهای غمگینمثل یک عصاتخت‌خوابیا تکه‌های چوبدر کنار بخاری

 • Soodi
  2019-03-29 15:55

  "چگونه با تو از چمدان سخن بگویم؟"****در را که باز کنم دو فنجان کنار هم نشانده ایو عطر چای مرا میبردبه دستهای توبه ساعت چهاربه آن فکر کوچک که برخیزی و دلتنگی ات را در قوری گل سرخ دم کنی****در را باز میکنمعطرها مرده اندبر میز کاغذی است که بر آن نوشته ای"چگونه با تو از چمدان سخن بگویم؟"

 • Shadi
  2019-04-01 15:06

  کدام پل در کجای جهان شکسته استکه هیچکس به خانه اش نمی رسد

 • Fatemeh Beygi
  2019-04-26 13:01

  گروس...گروس شاعرمورد علاقه ی منه از نسل جدید شاعرا...شعرای فلسفی/تصویری/تازه و نابش...

 • Elaheh Ramezani
  2019-04-03 12:01

  دروغ دیواری استکه هر صبح اجرهایش را می چینیبنای بی حواس من!در را فراموش کرده ایاب تا گردنم بالا امدهاجر تا گردنم بالا امدهاب تا لب هایم بالا امدهاب بالا امده ....من اما نمی میرممن ماهی میشوم

 • majede
  2019-04-18 18:21

  به چه مي انديشي؟به تكاندن برف از شانه هاي آدم برفي؟؟

 • Masoud Niazi
  2019-03-31 19:12

  خسته تر از آنم که بنشینم ...

 • Roya Shakeri
  2019-04-22 18:00

  منحدس هاي مردي زنداني ام از فصل هاي پشت ديوار

 • ليلي
  2019-03-29 17:12

  دلم نمیخواهد بهش ستاره بدهم...بعضی کتاب ها را اگر بهشان ستاره بدهی، انگار ارزششان را در حد همان 5 ستاره پایین آورده ای! و من دلم نمیخواهد این کار را با این، که یکی از 10 کتاب شعر برتری ست که تا به حال خوانده ام، بکنم!وقعا ذره ذره اش را نوش جان کردم. میخواندمش و فقط به این فکر میکردم که چطور یک دفتر شعر از گروس عبدالملکیان، که یک شاعر خیلی خیلی معاصر و جوان است، و تازه آنهم نه یکی از آن دفتر شعر های معروف ترش، میتواند این طوری مرا شیفته ی خودش کند؟اگر بگویم که این کتاب را با این که دفعه ی اولی بود که میخواندمش، زندگی کرده ام، اغراق نکرده ام.و واقعا مرسی ارغ، که مرا با چنین چیزی آشنا کردی:))))

 • Arezu Wishka
  2019-04-16 20:04

  از معدود شاعرهایی به حساب میاد که شعرهاش به دلم میشینهبطور کل با شعر و قافیه و ... رابطه خوبی ندارم و هر شعری به دلم نمیشینه اما گروس رو میپسندم

 • Fereshteh
  2019-04-16 11:56

  زير اين آسمان ابريبه معناي نامش فكر مي كندگل آفتابگردان.

 • ♍
  2019-04-08 20:16

  فرقی نمی‌کندکه در دست‌های شما بودهیا در سینه‌های مادر مشت ما باشدیا بر گرده‌های شماخواب این خنجرمرا دیوانه کرده استو برف که می‌باردروی سطرهای شعر منو برفکه پشت پنجره می‌باردبرف برف برفو تازه می‌فهممکه برف خستگی ِ خداستآن قدر که حس می‌کنیپاک‌کنش را برداشتهمی‌کشد روی نام منروی تمام خیابان‌هاخاطره‌هاخنجرها.گروس عبدالملکیانرنگ‌های رفته‌ی دنیا

 • Zahra Saedi
  2019-03-27 12:02

  من هیچ‌وقت آدم شعر نبودم. من آدم رمان بودم. شعر؟ هر وقت که دلم بگیرد و دنبال تصویر باشم. و خب الان از همان وقت‌هاست. شعر خوب از نظر من شعری است که بتوانم تصویرش را در ذهنم بیاورم. و رنگ‌های رفته دنیا تا حد زیادی قابل تصویرسازی است.

 • Amir ali
  2019-04-01 13:03

  من از تو پنجرهتو از من پله ساخته ایو روبرویت که می ایستملبخند که نهغمی غریب بر لبانت به دنیا می آید

 • mohamad
  2019-04-21 16:57

  ارزش خوندن داره ولي خريدن نه. البته دفتر قبليش هر دوشو داره

 • Roya Fourstar
  2019-04-25 14:59

  زير آسمان ابریبه معنای نامش فكر می‌كندگل آفتابگردان

 • Key Mim
  2019-04-06 16:59

  کلن شعرای گروس خوبنحسِ خوبی به آدم میدهروز به روزم بهتر میشن

 • Naeem Nedaee
  2019-04-10 13:16

  تصویرها و مفاهیم بدیع این دفتر انگشت شمارند و اینکه بشه اون رو کتاب شعر دونست جای کمی تامل داره. در کل، میتونم بگم که بیشتر شبیه درد دل های یه بچه شونزده هفده ساله ست، به استثنای اون معدود به قول خودم "تصاویر و مفاهیم بدیع" :)